@2018 by kboombcn

organiTZACIÓ

Rocio Vidal
Direcció i Comunicació
Oriol Estefanell
Infraestructura
José María Ballestér
RRSS i Webmaster
Mª del Mar Farré
Comunicació Interna
Annamaría Pandza
Accessibilitat
Sarah Saco
Model & Coffee Bar
Sergio Jair
Coordinació de Sala
Albert Peris
Coordinació de Sala
Evandro Rubert
Activitats
Antonio Guardiola
Auxiliar d'Activitats